Besöket hos mig

Besöket hos mig

Den första kontakten med begravningsbyrån sker oftast några dagar efter dödsfallet. Det vanligaste är att efter tidsbokning besöka begravningsbyrån, men jag gör även gärna hembesök. Begravningen måste ske inom en månad och därför är det är bra att starta planeringen i tid. Om det inte finns möjlighet till ett personligt möte, på grund av exempelvis boende på annan ort, kan jag även ordna det mesta via telefon och webb.

Vid besöket på begravningsbyrån går vi vanligtvis igenom följande:

 • Begravningsceremoni
 • Sång och musik
 • Officiant (präst, borgerlig eller annan)
 • Plats och tidpunkt för begravningen
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning
 • Gravplats
 • Gravsten eller inskription på befintlig sten
 • Minnesstund (samling efter begravningen med förtäring)
 • Dödsannons
 • Blommor
 • Val av kista och urna
 • Bouppteckning
 • Pris (vi lämnar alltid skriftlig prisuppgift)