Visa deltagande

Visa deltagande

Anhöriga och nära vänner till den avlidne hör till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även om man inte tillhör de allra närmaste har man rätt att deltaga – om inte de anhöriga vill hålla begravningen inom en mindre krets och bjuder in de gäster som ska närvara. Detta utannonseras i så fall i god tid innan begravningen.