Ceremoni

Ceremoni

En av de första saker du har att ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Begravningsdagar inom Svenska Kyrkan är Onsdag – Fredag kl. 11 och kl. 14

Tillgängliga präster inom Jukkasjärviförsamling är

  • Heli Pruikkonen – Kyrkoherde
  • Lena Tjärnberg – Församlingsherde
  • Anna Kuoksu – Officiant
  • Lars Jarlemyr – Officiant
  • Kristina Fjellström/Råman – Officiant

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Jag är utbildad borgerlig officiant.

Begravningsdagar för borgerliga cermonier är Onsdag – Fredag kl. 11 och kl. 14

Som auktoriserad begravningsbyrå hjälper jag dig oavsett religon eller kultur.